Jonathan G. Morgan

Jonathan G. Morgan assumed เข้ารับตำแหน่งประธานและซีอีโอของบริษัท Applied Science, Inc. ในปี 2009 หลังจากที่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจหลายแห่งในหลายอุตสาหกรรม เขาเป็นผู้ก่อตั้งและทำหน้าที่เป็นประธานและซีอีโอของ PingDa Travel บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อซื้อกิจการครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบบริษัทในประเทศจีน นอกจากนี้เขายังเคยเป็นประธานและซีอีโอของ First Virtual Communications ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบสื่อสารริชมีเดียสำหรับกิจการที่ปรับขนาดได้และมีความปลอดภัยสูงสำหรับลูกค้าอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา คุณ Morgan เริ่มอาชีพของเขาโดยเป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุนและดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทหลายแห่ง รวมทั้งตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีระดับโลกของบริษัท Prudential Securities; พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของฝ่ายควบกิจการและซื้อกิจการของบริษัท Montgomery Securities และสมาชิกของแผนกควบกิจการและซื้อกิจการของบริษัท Morgan Stanley

คุณ Morgan เป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ Plus 3Networks ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการใช้โซเชียลมีเดียในการพัฒนาระบบความสมบูรณ์ของบริษัท; สมาชิกของคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของ Bishop Wisecarver ซึ่งเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเคลื่อนไหว และกรรมการอิสระของ Zuli Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาอุปกรณ์บลูทูธพลังงานต่ำและเครือข่ายเมชที่เกี่ยวข้องที่มีความชาญฉลาดและปรับขนาดได้อย่างสูง เขาได้รับปริญญาเกียรตินิยมจากคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย Western Ontario ซึ่งเขามีชื่ออยู่ในรายชื่อนักศึกษาดีเด่นของคณบดี