กองทุนเลือดนานาชาติ

ASI ยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกองทุนเลือดนานาชาติ (Global Blood Fund - GBF) เพื่อช่วยเหลือองค์กรเจาะเลือดในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกหลายประเทศ

GBF เป็นองค์กรการกุศลเพื่อการพัฒนานานาชาติที่ตั้งอยู่ในสหรัฐตามมาตราที่ 501(c) (3) ทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคเลือดอย่างสมัครใจในแอฟริกา อเมริกาใต้ และส่วนอื่นของโลกที่การขาดแคลนเลือดจากการบริจาคคือสาเหตุของการเสียชีวิตของคนหลายหมื่นคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเด็กและแม่ที่คลอดบุตร เลือดที่มีอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ปลอดภัย เชื้อเอดส์ มาเลเรีย และการติดเชื้ออื่นๆที่ส่งผ่านจากการถ่ายเลือดได้ทำลายชีวิตและครอบครัวอย่างมหาศาล
GBF ให้ความช่วยเหลือองค์กรเลือดในท้องถิ่นในการให้ความรู้แก่ประชาชนและจัดหาทรัพยากรเพื่อช่วยในการรับสมัครและดูแลผู้ที่บริจาคเลือดเป็นประจำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ GBF ยังร่วมมือกับหน่วยงานเลือดที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐและยุโรปเพื่อประสานงานการบริจาคอุปกรณ์ที่เกินความต้องการไปยังประเทศที่ยากจนกว่า ASI ยังให้การสนับสนุน GBF ในการจัดหาและจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ ASI ที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อบริจาคไปยังแอฟริกาและให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มของ GBF กับสมาคมเปลี่ยนถ่ายเลือดแห่งแอฟริกา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Global Blood Fund