ข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

 • Feb 03, 2022

  Applied Science, Inc. ประกาศแต่งตั้งรองประธานคนใหม่ของการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้า Ral Trujillo

 • May 29, 2020

  Applied Science, Inc. ประกาศแต่งตั้ง Michael A. Jones เป็นคณะกรรมการบริหาร

 • Sep 04, 2019

  Applied Science, Inc. ประกาศแต่งตั้งกรรมการใหม่

 • Apr 17, 2019

  ADEPT สำเร็จตามเป้าหมายใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการรักษาพยาบาล

 • Nov 09, 2017

  ระบบโรงพยาบาล ADEPT ได้รับการเสนอชื่อเข้าประกวดนวัตกรรม

 • Nov 06, 2017

  ระบบโรงพยาบาล ADEPT ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดนวัตกรรม

 • Nov 02, 2015

  Applied Science, Inc. (“ASI”) ประกาศวันนี้ว่า William (Bill) Mercer ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารของบริษัทแล้ว

 • Feb 25, 2015

  ระเบียบ MDDS ของ FDA มีผลถึงระบบซอฟแวร์ BEPAS และ ADEPT การตั้งชื่อแบบ MDDS ทำให้การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบข้อมูลครบวงจรง่ายขึ้น

 • May 01, 2014

  Applied Science, Inc และ Blood Bank Computer Systems ประกาศการรับรอง HemoFlow 400XS และข้อมูลระบบรายงานการจัดการการเจาะเลือดเพื่อดำเนินการกับการใช้งานเบื้องต้นของ BBCS

 • Apr 23, 2014

  Applied Science, Inc เพิ่มผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพสองคนเข้าสู่คณะกรรมการบริหารของบริษัท

Pages