นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Applied Science
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 6/11/2019


ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) จะอธิบายและควบคุมการวิธีการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลของ Applied Science, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 983 Golden Gate Terrace, Grass Valley, California 95945 (“Applied Science”, “เรา”, “ทางเรา” และ “ของเรา”) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ Applied Science ของท่านที่ www.hemoflow.com, www.hemoflow.eu และ http://www.applied-science.com/ (หรือเรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) และบริการที่เราให้ อย่างเช่น บริการธนาคารเลือดและบริการโรงพยาบาล (หรือเรียกรวมเว็บไซต์และบริการของเราว่า “บริการ”)


สำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ที่เป็นลูกค้าของเรา Applied Science, Inc. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน ส่วนบุคคลใน EEA ที่ได้รับบริการจากลูกค้าของเรา (เช่น ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ใช้บริการของเรา หรือผู้บริจาคที่ธนาคารเลือดที่ใช้บริการของเรา) ลูกค้าของเราจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเราจะเป็นผู้ประมวลผลที่จัดการข้อมูลให้แก่ลูกค้าแทนพวกเขา ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในฐานะผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านในฐานะผู้ประมวลผล กรุณาอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนท่านจะใช้งานหรือส่งข้อมูลใดผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการของเรา กรุณาอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียด เมื่อท่านใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเราแล้ว ก็เท่ากับว่าท่านเข้าใจแล้วว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยอย่างสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาอย่าใช้บริการของเรา


    1. ข้อมูลที่เราเก็บ
    2. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร
    3. เราเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไร
    4. หลักกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
    5. การวิเคราะห์ออนไลน์
    6. การโฆษณาออนไลน์
    7. ประกาศเกี่ยวกับสัญญาณการไม่ตามรอย
    8. ทางเลือกและสิทธิ์ของท่าน
    9. ผู้ใช้งานในต่างประเทศ
    10. ความปลอดภัย
    11. การเก็บรักษาข้อมูล
    12. ลิงค์และบริการของบุคคลที่สาม
    13. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
    14. คำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


1. ข้อมูลที่เราเก็บ


เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการหลายอย่าง เช่น เมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เราโดยตรง เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านแบบทางอ้อม อย่างเช่น จากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน และจากบุคคลที่สาม เราอาจจะรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บได้จากท่านจากแหล่งต่างๆเหล่านี้


        a. ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราโดยตรง


เราจะเก็บข้อมูลใดก็ตามที่ท่านให้เราไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเราผ่านคำถามช่วยเหลือ เราจะเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้ อย่างเช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของท่าน เช่น พนักงานคนอื่นในบริษัทของท่าน และเนื้อหาของคำถามของท่าน เช่นเดียวกัน ถ้าท่านสร้างแอคเคาท์ผ่านบริการอันใดอันหนึ่งของเรา เราก็จะเก็บข้อมูลของชื่อ อีเมลแอดเดรส ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านเอาไว้
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ถ้าท่านส่งเนื้อหา (เช่น คำยืนยัน) มาให้เรา เราก็จะเก็บเนื้อหาดังกล่าวไว้ รวมทั้งชื่อที่ท่านต้องการใช้ควบคู่กับเนื้อหาดังกล่าว กรุณาสังเกตว่าเนื้อหาใดก็ตาม (รวมทั้งชื่อที่ท่านใช้โพส) ที่ท่านโพสไว้ในเว็บไซต์ของเรานั้นอาจจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ และเราไม่สามารถป้องกันบุคคลที่สามจากการใช้เนื้อหาของท่านในลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้
ท่านไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่จะต้องให้ข้อมูลของท่านแก่เรา อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นต้องใช้ข้อมูลบางอย่างเพื่อใช้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านไม่ได้ให้ข้อมูลแก่เราในการสร้างแอคเคาท์ของ HemoVue ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการของ HemoVue ได้


        b. ข้อมูลที่เก็บมาโดยอัตโนมัติ


            i. ข้อมูลอุปกรณ์/การใช้งาน


เราอาจจะเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต) ที่ท่านใช้บริการของเรา ตามที่จะอธิบายไว้ด้านล่าง เราอาจจะเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น ไอพีแอดเดรส ข้อมูลที่ตั้ง ตัวระบุอุปกรณ์จำเพาะ, IMEI และที่อยู่ TCP/IP รวมทั้งข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ประเภทของบราวเซอร์ ภาษาของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ และรัฐหรือประเทศที่ท่านเข้าถึงการใช้บริการ; และ (b) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ท่านใช้โต้ตอบกับบริการ อย่างเช่น เว็บเพจและ URL ที่ส่งท่านเข้าและออกจากบริการของเรา ชนิดของแพลตฟอร์ม จำนวนคลิก ชื่อโดเมน แลนดิ้งเพจ หน้าเพจและเนื้อหาที่ดู และลำดับของหน้าเพจเหล่านี้ ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าเพจใดหน้าเพจหนึ่ง วันที่และเวลาที่ท่านใช้บริการ ความถี่การใช้บริการของท่าน บันทึกความผิดพลาด และข้อมูลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ตามที่จะอธิบายไว้ด้านล่าง เราอาจจะใช้ผู้ให้บริการและเทคโนโลยีการวิเคราะห์จากภายนอกได้ รวมทั้งคุกกี้และเครื่องมือในลักษณะเดียวกัน เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลเหล่านี้


            ii. คุกกี้และเทคโนโลยีการตามรอยอื่น


นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านผ่านอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ล็อกและเทคโนโลยีตามรอยออนไลน์ต่างๆ อย่างเช่น คุกกี้และ/หรือแทรกกิ้งพิกเซล เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกคือไฟล์ที่เก็บข้อมูลกิจกรรมของเว็บไซต์เอาไว้ คุกกี้คือไฟล์เท็กซ์ขนาดเล็กที่จะถูกสร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ของท่านเวลาที่ท่านแวะชมเว็บไซต์ ที่สามารถทำให้เรา: (a) จดจำคอมพิวเตอร์ของท่านได้; (b) เก็บค่าตัวเลือกและการตั้งค่าของท่าน; (c) ทำความเข้าใจเว็บเพจของบริการที่ท่านแวะชม; (d) เพิ่มความพอใจของผู้ใช้งานด้วยการส่งเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน; (e) ทำการสืบค้นและวิเคราะห์; และ (f) ช่วยด้านการจัดการความปลอดภัยและ ส่วนแทรกกิ้งพิกเซล (บางทีเรียกว่าเว็บบีค่อนหรือเคลียร์ GIF) เป็นแท็กอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋วที่มีตัวระบุจำเพาะที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์และ/หรืออีเมล ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลการใช้งาน อย่างเช่น อิมเพรสชั่นหรือคลิก วัดค่าความนิยมของบริการและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงคุกกี้ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ เราอาจจะฝังเว็บบีค่อนไว้ในข้อความอีเมล จดหมายข่าว และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นเพื่อวัดหาว่าข้อความถูกเปิดอ่านหรือไม่และเพื่อการวิเคราะห์อื่น การปรับให้เข้ากับบุคคล และการโฆษณา ระหว่างที่เรานำเทคโนโลยีอื่นมาใช้งาน เราอาจจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่นได้อีก
  กรุณาสังเกตว่า ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านได้เพื่อให้แจ้งท่านเวลามีการตั้งค่าหรืออัพเดตคุกกี้ หรือจะปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดเลยก็ได้ กรุณาอ่านหัวข้อ “วิธีใช้” ของบราวเซอร์ของท่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; หรือ Apple Safari) กรุณาสังเกตว่าเมื่อท่านปิดกั้นคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะหรือข้อเสนอบางอย่างของบริการของเราได้


        c. ข้อมูลจากบุคคลที่สาม


นอกจากนี้ เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือบุคคลอื่นผ่านบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเครือของเราได้ ตัวอย่างเช่น ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สามได้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจากงานแสดงสินค้า แหล่งสาธารณะ และบริษัทการตลาดและวิจัยตลาด ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล ข้อมูลที่เก็บจากบุคคลที่สามดังกล่าวอาจประกอบด้วยชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างของบุคคล ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนหรือความน่าเชื่อถือ และข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหรือความปลอดภัยอื่นๆ เราอาจจะผสมรวมข้อมูลที่เราเก็บมาจากบริการเข้ากับข้อมูลที่เราได้จากบุคคลที่สามและข้อมูลที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่เราให้


2. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราอาจจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บจากท่านและเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อจุดประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลดังกล่าวมา;
 • เพื่อตามรอยข้อติชมและการร้องเรียนของลูกค้า
 • เพื่อให้และปรับปรุงบริการ เช่น การพัฒนาคุณลักษณะหรือบริการใหม่ ให้เนื้อหาที่ปรับแต่งแล้วแก่ท่าน และเพื่อการสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือลูกค้า;
 • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือธุรกรรมของท่านกับเรา คำเตือนแอคเคาท์ หรือการสื่อสารอื่น อย่างเช่น จดหมายข่าวที่ท่านสมัครไว้;
 • เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและโฆษณา เช่น การติดต่อท่านด้วยข้อมูลหรือแบบสำรวจที่เราเชื่อว่าท่านอาจจะสนใจ ทั้งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และของบุคคลที่สามอื่น และเพื่อจัดวางโฆษณาบนบริการและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • เพื่อประมวลผลและตอบสนองต่อข้อซักถามของท่านหรือเพื่อขอคำติชมจากท่าน;
 • เพื่อการวิเคราะห์ การวิจัย และการรายงานภายใน; และ
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและปกป้องความปลอดภัย สิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือการรักษาความปลอดภัยของ Applied Science บริการ ลูกค้าของเรา ลูกค้าของพวกเขา และประชาชนทั่วไป;
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ควบคุมการใช้บริการของท่าน

กรุณาสังเกตว่าเราอาจจะผสานรวมข้อมูลที่เราเก็บได้จากท่านและเกี่ยวกับท่าน (รวมทั้งข้อมูลที่เก็บมาอย่างอัตโนมัติด้วย) เข้ากับข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับตัวท่านจากบริษัทในเครือและ/หรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเครือ และใช้ข้อมูลที่ผสานรวมดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เราอาจจะผสมรวมและ/หรือลบการระบุตัวตนของข้อมูลที่เก็บได้จากบริการนี้ เราอาจจะใช้ข้อมูลที่ผสมรวมและ/หรือลบการระบุตัวตนดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้ ตัวอย่างบางส่วนเช่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและการตลาด และยังอาจจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้โฆษณา พันธมิตรประชาสัมพันธ์ และ/หรืออื่นๆ


3. เราเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไร

เราอาจจะเปิดเผยและ/หรือแบ่งปันข้อมูลของท่านในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการ. เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่เราให้บริการในนามของท่าน ตัวอย่างบางส่วนเช่น เพื่อการตลาด การวิจัยตลาด การสนับสนุนลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล และบริการทางกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและการปกป้อง Applied Science และผู้อื่น เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือด้วยความเชื่อโดยสุจริต อย่างเช่นการเปิดเผยที่ได้รับอนุญาตไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือตามความจำเป็นอันควรหรือเหมาะสมเพื่อเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้: (a) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย; (b) เพื่อบังคับใช้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือเพื่อสัญญาฉบับอื่นที่ทำไว้กับท่าน รวมทั้ง การสืบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้; (c) เพื่อตอบสนองต่อการเรียกสินไหมว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม; (d) เพื่อตอบสนองต่อคำขอบริการลูกค้าของท่าน; และ/หรือ (e) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนตัวของ Applied Science ตัวแทนและบริษัทในเครือของเรา ลูกค้าของเรา และสาธารณชน ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นเพื่อจุดประสงค์ด้านการป้องกันการฉ้อโกง การป้องกันสแปม/มัลแวร์ และจุดประสงค์อื่นในลักษณะเดียวกัน
 • การถ่ายโอนทางธุรกิจ ในระหว่างที่เราพัฒนาธุรกิจของเรา เราอาจจะซื้อ รวมกิจการ หรือเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่น ในธุรกรรมดังกล่าวนั้น (รวมทั้งในการพิจารณาจะทำธุรกรรมเหล่านี้ เช่น ในการตรวจสอบอย่างละเอียด) ข้อมูลของท่านอาจจะถูกเปิดเผยได้ ดังนั้น ถ้าทรัพย์สินใดของเราถูกขายหรือโอนไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลลูกค้า (รวมทั้งอีเมลแอดเดรสของท่าน) ก็น่าจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางธุรกิจที่ถูกถ่ายโอนดังกล่าวนี้
 • บริษัทในเครือ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
 • บุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเครือ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเครือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เพื่อกิจกรรมการตลาดของบุคคลที่สามดังกล่าว อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ความยินยอม เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามโดยยึดตามความยินยอมของท่านให้ทำเช่นนั้น

กฎหมายในบางพื้นที่กำหนดว่าบริษัทต้องแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ยึดถือเพื่อใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามขอบเขตที่กฎหมายเหล่านี้กำหนดไว้ หลักกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านมีดังต่อไปนี้:

 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของเราจำนวนมากนั้นทำเพื่อปฏิบัติตามภาระทางสัญญาของเราต่อลูกค้าหรือเพื่อดำเนินขั้นตอนตามคำขอของลูกค้าภายใต้ความคาดหวังที่จะทำสัญญากับลูกค้า
 • ผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมาย ในหลายกรณีนั้น เราจัดการข้อมูลส่วนตัวโดยยึดหลักที่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมายของเราในกิจกรรมการค้า อย่างเช่น การปฏิบัติตามวิธีการที่ไม่เป็นการละเมิดผลประโยชน์หรือสิทธิ์พื้นฐานและอิสรภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง:

        ◦ การบริการลูกค้า
        ◦ การตลาดและโฆษณา
        ◦ การปกป้องลูกค้า บุคลากร และทรัพย์สินของเรา
        ◦ การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจของเรา
        ◦ การจัดการปัญหาทางกฎหมาย

นอกจากนี้ เราอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ของลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจของเรา

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย เราจำเป็นต้องใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในบางวิธีการเพื่อเป็นการปฏิบัติตามภาระทางกฎหมายของเรา
 • ความยินยอม เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ และในกรณีอื่นบางกรณีที่กฎหมายอนุญาต เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวโดยยึดหลักการของความยินยอม ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยยึดหลักความยินยอม ท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความยินยอมของท่านได้


5. การวิเคราะห์ออนไลน์

เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ทางเว็บของบุคคลที่สาม (เช่นบริการของ Google Analytics) บนบริการของเราเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น และเพื่อทำการตรวจสอบ วิจัย หรือรายงานผล ข้อมูล (อย่างเช่น ไอพีแอดเดรสของท่าน) ที่เก็บได้โดยเทคโนโลยีการวิเคราะห์หลายอย่างตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “คุกกี้และเทคโนโลยีการตามรอยอื่น” ข้างต้นจะถูกเปิดเผยหรือเก็บรวบรวมโดยตรงโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัดผลการใช้บริการของท่าน เช่นการบันทึกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่นำท่านมาถึงเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน การช่วยป้องกันการฉ้อโกง และการจัดหาคุณลักษณะบางอย่างให้แก่ท่าน
หากต้องการทราบวิธีการด้านความเป็นส่วนตัวของ Google กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หากต้องการป้องกัน Google Analytics ไม่ให้ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการวิเคราะห์ ท่านสามารถติดตั้งบราวเซอร์แอดออนเพื่อปิด Google Analytics ได้โดยคลิกที่นี่
ถ้าท่านได้รับอีเมลจากเรา เราอาจจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์บางอย่าง เช่นเคลียร์ GIF เพื่อจับข้อมูลได้ เช่น เมื่อท่านเปิดข้อความของเราหรือคลิกลิงค์หรือแบนเนอร์ที่อยู่ในอีเมลของเรา ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดความได้ผลของการสื่อสารและแคมเปญการตลาดของเราได้


6. การโฆษณาออนไลน์

เว็บไซต์ของเราอาจจะผสานรวมเทคโนโลยีโฆษณาของบุคคลที่สามที่อนุญาตการส่งมอบเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของเราหรือบริการของบุคคลที่สามที่ท่านใช้งาน โฆษณาดังกล่าวอาจจะมีพื้นฐานอยู่บนปัจจัยหลายอย่าง เช่น เนื้อหาของหน้าเพจที่ท่านกำลังแวะชมอยู่ ข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ อย่างเช่น อายุและเพศของท่าน การสืบค้นของท่าน ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น และข้อมูลอื่นที่เราเก็บได้จากท่าน โฆษณาเหล่านี้อาจจะถูกปรับแต่งให้เหมาะกับท่านตามกิจกรรมปัจจุบันของท่านหรือกิจกรรมของท่านตลอดระยะเวลาหนึ่งและในเว็บไซต์ของเราและบริการของบุคคลที่สามอื่น เราอนุญาตบุคคลที่สาม (เช่น เครือข่ายโฆษณาและเซิร์ฟเวอร์โฆษณา) ให้ส่งบริการโฆษณาที่ปรับแต่งแล้วแก่ท่านบนเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเว็บไซต์และแอพอื่น และการเข้าถึงคุกกี้ของเราเองหรือเทคโนโลยีตามรอยอื่นบนคอมพิวเตอร์ของท่าน เบอร์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นที่ท่านใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
เราไม่สามารถเข้าถึง และประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีตามรอยอื่นที่อาจจะถูกใส่ไว้ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเครือดังกล่าวได้ ถ้าท่านสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่ปรับแต่งแล้วและวิธีการที่ท่านสามารถควบคุมคุกกี้แบบกว้างๆ เพื่อไม่ให้ถูกใส่เข้าไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อส่งโฆษณาแบบปรับแต่งแล้ว ท่านสามารถแวะไปที ลิงค์ไม่เข้าร่วมของผู้บริโภคของโครงการโฆษณาเครือข่าย, ลิงค์ไม่เข้าร่วมของผู้บริโภคของพันธมิตรโฆษณาดิจิตอล หรือทางเลือกออนไลน์ของท่านได้ปฏิเสธการเข้าร่วมการรับโฆษณาแบบปรับแต่งแล้วจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ การไม่เข้าร่วมกับ Google Analytics ในการแสดงโฆษณาหรือปรับแต่งโฆษณาเครือข่ายการแสดงของ Google ให้แวะไปที่หน้าเพจการตั้งค่าโฆษณาของ Google เราไม่สามารถควบคุมลิงค์การไม่เข้าร่วมเหล่านี้ได้ รวมทั้งการที่บริษัทใดจะให้ความร่วมมือกับโครงการไม่เข้าร่วมดังกล่าว เราไม่ขอรับผิดชอบทางเลือกใดของท่านในการใช้กลไกเหล่านี้หรือความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือความแม่นยำของกลไกเหล่านี้
กรุณาสังเกตว่า แม้ว่าท่านจะเลือกการไม่เข้าร่วมข้างต้นแล้ว ท่านก็อาจจะยังได้รับโฆษณาอยู่ ตัวอย่างเช่น ตามเว็บไซต์ที่ท่านกำลังชม (เช่น โฆษณาตามบริบท) นอกจากนี้ ถ้าบราวเซอร์ของท่านถูกปรับตั้งให้ปฏิเสธคุกกี้เมื่อท่านไม่เข้าร่วมในเว็บไซต์ DAA หรือ NAI การไม่เข้าร่วมของท่านก็อาจจะไม่ได้ผล


7. ประกาศเกี่ยวกับสัญญาณการไม่ตามรอย

ไม่ตามรอย (“DNT”) เป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ท่านสามารถตั้งไว้ในเว็บบราวเซอร์บางตัวได้ เราไม่สนใจหรือตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ที่บราวเซอร์ส่งมา เพราะในปัจจุบัน อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตกำลังกำหนดนิยามที่ชัดเจนว่า DNT หมายถึงอะไร การปฏิบัติตาม DNT หมายความว่าอย่างไร และวิธีการทั่วไปในการตอบสนองต่อ DNT ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DNT ได้ที่นี่


8. ทางเลือกและสิทธิ์ของท่าน

ลูกค้าทุกคนสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลูกค้าบางอย่างได้โดยส่งอีเมลมาหาเราที่ privacy@applied-science.com นอกจากนี้ ถ้าลูกค้าคนใดลงทะเบียนแอคเคาท์ไว้กับเราแล้ว ก็สามารถแก้ไขข้อมูลบางอย่างได้โดยล็อกอินเข้าสู่แอคเคาท์ดังกล่าวแล้วแก้ไขข้อมูลในแอคเคาท์ของตัวเอง ลูกค้าบางคนอาจจะสามารถแต่งตั้งผู้ดูแลแอคเคาท์ที่สามารถสร้างแอคเคาท์ย่อยสำหรับลูกค้าคนนั้นและ/หรือดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอคเคาท์อื่นของลูกค้ารายดังกล่าวได้ ลูกค้าทุกคนสามารถยกเลิกการรับอีเมลการตลาดได้โดยคลิกที่ลิงค์ “ยกเลิกสมาชิก” ที่อยู่ในอีเมล
บุคคลที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตพื้นที่อื่นจะมีสิทธิ์ทางกฎหมายบางอย่าง (ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง) ที่จะขอคำยืนยันว่าเรามีข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาอยู่หรือไม่ รวมทั้งสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับพวกเขา และสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ท่านอาจจะมีสิทธิ์คัดค้านการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเรา จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการยกเลิกความยินยอมใดที่ท่านได้ให้ไว้ ในการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาอีเมลมาหาเราที่ privacy@applied-science.com พร้อมกับรายละเอียดคำขอของท่าน แม้ว่าเราจะแนะนำอย่างหนักแน่นว่าท่านควรถามคำถามหรือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวมายังเราก่อน แต่ท่านก็มีสิทธิ์ติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้
ถ้าท่านเป็นลูกค้าของลูกค้าของเรา (เช่น เราเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่ใช่ผู้ควบคุม) กรุณาส่งคำขอสิทธิ์ข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเราจะปฏิบัติตามสิทธิ์ของท่านอย่างสอดคล้องกับคำแนะนำที่เราได้รับจากลูกค้าของเรา


 9. ผู้ใช้งานในต่างประเทศ

ในปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์ของเราตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และข้อมูลส่วนตัวของท่านก็จะถูกประมวลผลในสหรัฐอเมริกา ที่อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของเขตพื้นที่ของท่าน


10. ความปลอดภัย

เราได้ปฏิบัติมาตรการความปลอดภัยทางการบริหาร เทคนิค และทางกายภาพที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย การใช้งานที่ผิด และ/หรือการดัดแปลงข้อมูลของท่านแล้ว การป้องกันเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามความอ่อนไหวของข้อมูลที่เราเก็บและรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถและไม่ขอรับประกันว่ามาตรการเหล่านี้จะสามารถป้องกันความพยายามที่จะเข้าถึง ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ทุกครั้ง เพราะแม้ว่าเราจะพยายามแล้วก็ตาม การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ/หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นไม่มีทางที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ได้


11. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนานเท่าที่เราต้องทำตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะคงอยู่ในรูปสำเนาที่สร้างขึ้นเพื่อการสำรองข้อมูลและความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง


บริการของเราอาจจะประกอบด้วยลิงค์หรือ “เฟรม” ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอพ และบริการอื่นของบุคคลที่สาม ท่านควรทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และบริการอื่นเหล่านั้น ถ้าท่านเลือกใช้ลิงค์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราแนะนำท่านให้อ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ทุกแห่งที่ท่านแวะชม


13. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อเราเปลี่ยนแปลง แก้ไข และขยายบริการของเรา และเราอาจจะเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามความเหมาะสม เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆไว้ที่นี่และท่านควรตรวจสอบหน้าเพจนี้เป็นระยะๆเพื่อดูการแก้ไข ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามที่กฎหมายกำหนด


14. คำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ถ้าท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ service@applied-science.com.

ถ้าท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ก็เท่ากับว่าท่านยินยอมให้เราใช้คุกกี้ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการใช้คุกกี้ของเราได้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา