Support

ฝ่ายสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ของ ASI พร้อมให้คำแนะนำแก่ท่านและให้บริการด้านเทคนิค การแก้ปัญหา และการซ่อมแซมถ้าท่านกังวลหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ASI ของท่าน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ ASI ได้ทางโทรศัพท์:
530-273-8299
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ADEPT: ตัวเลือก 3
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ HemoFlow: ตัวเลือก 4

ในกรณีที่ฝ่ายสนับสนุนของ ASI ไม่สามารถรับโทรศัพท์ของท่านได้ทันที ท่านอาจจะฝากข้อความไว้ในระบบรับฝากข้อความของโทรศัพท์ก็ได้ อย่าลืมแจ้งชื่อ ข้อมูลการติดต่อ คำถาม และเลขซีเรียลของอุปกรณ์ของท่านไว้ด้วย

การติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ ASI ทางอีเมล:
service@applied-science.com. อย่าลืมแจ้งชื่อ ข้อมูลการติดต่อ คำถาม ประเภทผลิตภัณฑ์ และเลขซีเรียลของอุปกรณ์ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนข้อความของอีเมลด้วย