ADEPT

MGA SOLUSYON PARA SA OSPITAL

Simple, mura, at mga data na talagang walang gamit na papel ay magpapaunlad ng kawastuan ng data ng koleksyon at tutulong na mag-optimize sa mga daloy ng mga gawain sa ospital.

ADEPT logo

Automated Data Entry Process Technology

Ikinukunekta ang ANUMANG device sa ANUMANG sistema na EMR

Ang walang gamit na papel na teknolohiya na ADEPT’ ay magkukunekta ng anuman sa inyong mga kasalukuyang device sa alinmang umiiral na sistemang elektroniko ng mga medikal na rekord.

Naglalaan ito ng sistemang kaorasan na pagsubaybay at mas madaling akses sa mahahalagang impormasyon. Ang pagkonekta sa mga device, mga sistemang EMR, at sa mga manggagamot ay hahantong sa mas mahuhusay na resulta.

Makipag-ugnayan sa Amin ngayon upang malaman kung ano ang magagawa ng ADEPT para hindi masayang ang oras ng inyong pangkat at mabawasan ang mga pagkakamali!

laptop and tablet with adept interface

Makakatipid sa Oras ang mga Nurse

Nababawasan ang oras ng pagtatala ng data at mga posibleng pagkakamali

Nadadagdagan ang oras sa mga pasyente at mas nagiging masaya sa sa lugar ng trabaho

nurse holding tablet
doctor holding tablet

Tinitiyak na Wasto ang mga Resulta galing sa Manggagamot

Kumuha ng higit na napapanahong impormasyon ng pasyente at pabutihin ang pangangalaga

Nao-optimize ang mga resulta ng dayagnostiko at mga maagang sistema ng babala

Natututukan ang Mga Pasyente

Maghandog ng nakatutok na pangangalaga na mas maraming nakapaloob na impormasyon

Ang mas napapanahong impormasyon ay may potensyal na magbigay ng mas magagandang resulta ng pasyente

medical staff caring for patient
access icon

Akses sa mga Kompletong EMR

Titiyakin ng wireless na paglilipat ng data ang napapanahong mga rekord ng pasyente na makukuha anumang oras at mula sa anumang lugar

checked list icon

Paraan na Ayon sa Istandard

Tinitiyak ang pinakamalawak na konektibidad sa pamamagitan ng paggamit ng mga istandard sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan na may integrasyon ng medikal na device

encryption icon

Data Encryption

Ligtas na ini-encrypt ang paglilipat ng data sa pagitan ng mga device gamit ang wireless na kuneksyon

vendor neutral icon

Nytural pagdating sa mangangalakal

Maaliwalas na kinukunekta ang anumang medikal na device sa anumang sistema na EMR

audit trail icon

Mga bakas ng pag-awdit at pag-log

Pinanatili ang mga bakas ng pag-awdit at mga log ng paglilipat ng data para sa bawat device, pasyente at gumagamit

intuitive icon

Interface na madaling matutunan ng gumagamit

May kasamang mga screen at interface na madaling puntahan para sa mas madaling pag-akses sa anumang mahalaga