Christopher Morgan

Si Christopher Morgan ay isang retiradong kapareha ng international law firm na Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Kabilang siya sa pangkat ng mga Capital Market at namuno sa tanggapan sa Toronto nang 30 taon. Siya ay miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng alpha Cancer Technologies Inc., isang pribadong kompanya ng biotechnology na nasa klinikal na yugto na may mga platform na teknolohiya sa Immunotheraphy at Immuno-Oncology, at ng Belmont House, isang mapagkawanggawang tahanan sa pag-aalaga ng mga matatanda na naglalaan ng matagalang pagkalinga at pagpapatira para sa retirement. Si Mr. Morgan ay may Bachelor of Applied Science, J.D. at M.B.A. mula sa Universidad ng Toronto.