Mga Patent

HemoFlow Portable Blood Scale at Mixer

Ang Applied Science ay nag-apply para sa at nabigyan ng proteksyon para sa patent sa United States at sa ibang bansa.  Kabilang sa mga naibigay na at naka-pending na mga aplikasyon para sa patent na sumasaklaw sa mga katangian, pamamaraan, at sistema na may kinalaman sa kahusayan ng pag-iimbak ng dugo, pangongolekta ng dugo, at sa HemoFlow na device para sa pangongolekta ng dugo ang:

 

US Pub. Blg. US-2022-0370693-A1

US Pat. Blg. 11,426,498 B2

US Pat. Blg. 9,697,337

US Pub. Blg. 2015/0073832

US Pub. Blg. 2015/0343123

EP Pub. Blg. 3148438

CN Pat. Blg. ZL 2012 8 0017571.5

KR Pat. Blg. 10-1451381

KR Pat. Blg. 10-1509051

NZ Pat. Blg. 616771

ZA Pat. Blg. 2013/06983