Pag-iimbak ng dugo

Software para sa Pag-iimbak ng Dugo

Pamamahala ng data, informatics at mga kagamitan para sa data upang a mas mainam na mapamahalaan ang inyong mga operasyon

software

Mga Hemoflow device

Mixer/Iskala na may mga katangian na naglalaan para sa data ng koneksyon na walang limitasyon at madaling gamitin

hemoflow device

Mga aksesoriya ng Hemoflow

Mga karagdagang hardware para matugunan ng HemoFlow ang inyong mga indibidwal na pangangailangan

Accessories image

 

Ang Aming Mga Kostumer ng Hemoflow

 • The Blood Connection logo
 • Cascade logo
 • Central Company
 • Community BC Company
 • Delmarva logo
 • Gulf Coast Regional Blood Center logo
 • ITM Company
 • Lifeline Company
 • LifeShare logo
 • LifeStream logo
 • Michigan Blood logo
 • Miller-Keystone logo
 • New York Blood Center logo
 • OneBlood Center logo
 • Ozarks Company
 • Smarys Company
 • San Diego Blood Bank logo