Christopher Morgan

Ông Christopher Morgan là cộng sự đã nghỉ hưu của hãng luật quốc tế Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Ông từng là thành viên tập đoàn Capital Markets và điều hành văn phòng tại Toronto trong 30 năm. Ông là thành viên Hội Đồng Giám Đốc công ty Alpha Cancer Technologies Inc., một hãng công nghệ sinh học nghiên cứu giai đoạn điều trị lâm sàng tư nhân với các công nghệ nền tảng trong ngành Miễn dịch trị liệu và Miễn dịch Học - Ung thư, và Belmont House, tổ chức từ thiện phi vụ lợi dành cho người cao niên, cung cấp nơi chăm sóc dài hạn và cư ngụ sau khi nghỉ hưu. Ông Morgan có văn bằng Cử Nhân Khoa Học Ứng Dụng, Bác sĩ tư pháp (J.D.) và văn bằng Quản Trị Kinh Doanh (M.B.A.) của trường Đại học Toronto.