Kim Box

Kim Box là Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành công ty Gatekeeper Innovation, Inc., nhà sản xuất các sản phẩm lọ thuốc có khóa an toàn để cất trữ an toàn thuốc theo toa. Bà Box là Giám Đốc Độc Lập trong Hội Đồng Giám Đốc công ty McGrath Rentcorp (NASDAQ:MGRC) với khách hàng là các Ủy Ban Kiểm Toán và Duyệt Xét Thù Lao Lương Bổng và tham gia Hội Đồng Quản Trị ngân hàng American River Bank (AMRB-NASDAQ) ở cương vị Chủ Tịch Ủy Ban Duyệt Xét Các Khoản Vay của Hội Đồng Giám Đốc. Bà là Giám Đốc chi nhánh NorCal của Hiệp Hội Quốc Gia Các Giám Đốc Công Ty. Bà là cựu Giám Đốc Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ Khu Vực Delta Sierra ở cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Bà là cựu Phó Chủ Tịch HP với nhiều kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ Thông Tin.

Tại HP, bà quản lý các dịch vụ thuê thầu phụ Công Nghệ Thông Tin, hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ sản phẩm và các dịch vụ Công Nghệ Thông Tin nội bộ. Bà có kinh nghiệm điều hành một tổ chức toàn cầu trị giá 1 tỷ USD với hơn 100 chi nhánh trên toàn thế giới. Bà Box dẫn dắt các hoạt động cải tổ quy mô lớn của nhiều tổ chức toàn cầu, góp phần giảm chi phí hoạt động và tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Bà nổi tiếng với các kỹ năng xuất sắc về hoạch định chiến lược, Công Nghệ Thông Tin, xây dựng quan hệ/đối tác, sáp nhập & mua lại, lãnh đạo dựa trên kết quả, và tinh thần liêm chính với kết quả thực hiện thành công đã được kiểm chứng.