Michael A. Jones

Michael A. Jones có kinh nghiệm sâu rộng về phát triển doanh nghiệp cả công ty đại chúng và công ty tư nhân, và gần đây đã nghỉ hưu tại General Electric (GE) với vai trò Phó Chủ tịch Điều hành Phát triển/Sáp nhập & Mua lại Doanh nghiệp (M&A), dẫn dắt các hoạt động này cho toàn bộ các doanh nghiệp công nghiệp của GE.

Trước khi đảm nhận vai trò đó, ông là Phó Chủ tịch Điều hành, Tăng trưởng Toàn cầu tại GE, lãnh đạo một đội ngũ gồm hơn 300 chuyên gia trên toàn cầu, tập trung vào phát triển thị trường và doanh nghiệp tại các thị trường phát triển mới nổi. Trong hơn một thập kỷ trước đó, ông là thành viên của nhóm lãnh đạo cấp cao tại GE Healthcare, lãnh đạo chiến lược, phát triển doanh nghiệp và M&A. Trong hơn 20 năm làm việc tại GE, ông đã thu về hơn 70 tỷ đô la trong các vụ sáp nhập và mua lại và hơn 30 tỷ đô la trong lĩnh vực thoái vốn trong một loạt các loại giao dịch trên toàn cầu. Khi bắt đầu sự nghiệp, ông đã dành hơn một thập kỷ với vai trò là nhân viên ngân hàng đầu tư, tập trung vào tư vấn M&A và huy động vốn cho các công ty công nghệ toàn cầu. Ông Jones hiện là cố vấn và giám đốc cho một số công ty chăm sóc sức khỏe, lối sống và công nghệ tư nhân. Ông có bằng Cử nhân kinh tế từ Đại học Princeton.