Tin tức và Thông cáo Báo chí

 • Feb 03, 2022

  hoa học Ứng dụng, Inc. công bố Phó Chủ tịch Bán hàng, Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng mới, Ral Trujillo.

 • May 29, 2020

  Applied Science, Inc. thông báo bổ nhiệm Michael A. Jones vào ban giám đốc.

 • Sep 04, 2019

  Applied Science, Inc. thông báo bổ nhiệm các Giám đốc mới.

 • Apr 17, 2019

  ADEPT Đạt được các cột mốc mới về tăng cường hiệu quả công việc trong ngành điều dưỡng

 • Nov 09, 2017

  Giải pháp dành cho Bệnh viện ADEPT được vinh danh Sản phẩm Đoạt Giải Sáng Tạo.

 • Nov 06, 2017

  Giải pháp dành cho Bệnh viện ADEPT được vinh danh Sản phẩm vào Vòng Chung Kết Giải Thưởng Sáng Tạo.

 • Nov 02, 2015

  Hôm nay Applied Science, Inc. (“ASI”) công bố William (Bill) Mercer gia nhập hội đồng giám đốc của công ty.

 • Feb 25, 2015

  Quy chế MDDS của FDA áp dụng cho các Giải pháp Phần mềm BEPAS và ADEPT. Quy định MDDS giúp dễ ứng dụng và bảo trì các giải pháp tích hợp dữ liệu hơn.

 • May 01, 2014

  Applied Science, Inc. và Blood Bank Computer Systems Công bố chứng nhận HemoFlow 400XS và Dữ liệu Giải pháp Báo cáo Hoạt động Lấy máu để Xử lý với Ứng dụng Chính BBCS

 • Apr 23, 2014

  Applied Science, Inc. Bổ sung thêm Hai cựu chuyên gia ngành y tế vào Hội đồng Giám đốc của công ty

Pages