Ron K. Labrum

Ron K. Labrum đóng góp cho hội đồng quản trị ASI kiến thức sâu rộng về quản lý dây chuyền cung ứng và sản xuất công nghệ thiết bị máu. Gần đây nhất ông là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Fenwal Inc., một hãng sản xuất thiết bị công nghệ máu trị giá $630 triệu, phục vụ khách hàng tại 60 quốc gia. Fenwal được tách khởi Baxter Healthcare vào năm 2007 và được bán cho Fresenius HC vào năm 2012. Những năm đầu khởi nghiệp của ông Labrum bắt đầu tại American Hospital Supply Corporation, sau đó được Baxter International mua lại nơi ông nhanh chóng được điều chuyển lên các vị trí quan trọng hơn trong ngành marketing, thu mua và điều hành hoạt động.

Vào năm 2000, ông Labrum được bầu chọn làm Chủ tịch Allegiance Healthcare và Phó Chủ tịch Điều hành Cardinal Health, công mẹ của tổ chức này. Ông được thăng chức là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Cardinal International và Integrated Provider Solutions vào năm 2004. Ông Labrum là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Máu Quốc gia, cũng như các hội đồng khác. Ông có văn bằng cử nhân quản trị kinh doanh của Utah State University.