Support

Có hỗ trợ sản phẩm ASI để định hướng cho bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên môn, giải quyết sự cố và sửa chữa nếu bạn gặp quan ngại hay khó khăn với sản phẩm ASI.

Để liên lạc với ban hỗ trợ ASI qua điện thoại, vui lòng gọi số:
530-273-8299
Hỗ trợ ADEPT: chọn số 3
Hỗ trợ HemoFlow: chọn số 4

Trong trường hợp nhân viên hỗ trợ ASI không thể trả lời ngay cuộc gọi của bạn, bạn có thể để lại tin nhắn trên hệ thống nhắn tin của đường dây hỗ trợ. Đừng quên cho biết tên, địa chỉ liên hệ, câu hỏi của bạn và số seri thiết bị.

Để liên hệ với ban hỗ trợ ASI qua email:
service@applied-science.com. Vui lòng đừng quên cho biết tên, thông tin liên hệ, câu hỏi, loại sản phẩm, và nếu thích hợp, số seri thiết bị của bạn trong phần nội dung email.