Về Công ty

Applied Science, Inc. (ASI) được thành lập vào năm 1991 tại Grass Valley, California, nhằm phát triển các công nghệ y tế tiên tiến, đơn giản, dễ sử dụng và an toàn hơn. Điều này dẫn đến việc phát minh thiết bị cân và pha trộn máu dành cho các tổ chức lưu trữ máu. ASI giới thiệu sản phẩm đầu tiên của công ty, HemoFlow 200, ra thị trường, và ngay sau đó là sản phẩm HemoFlow 300. Vào năm 2008, ASI tung ra sản phẩm thế hệ thứ ba mang tên HemoFlow 400XS, sản phẩm này hiện đang được sử dụng tại các ngân hàng lưu trữ máu trên toàn thế giới. ASI đang bắt đầu tiếp cận môi trường bệnh viện, với các giải pháp phần mềm được thiết kế nhằm giảm sai sót của con người trong nhập dữ liệu và các quy trình trùng lặp.